obrazok

vyhlasky

vyhlasky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: utorok, 13. február 2018, 09:53

Dňa 26. 02. 2018 v čase od 09:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 05. január 2018, 10:32

Dňa 25. 01. 2018 v čase od 07:30 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Informácia Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine od 3. júna 2017 počas 4 po sebe nasledujúcich víkendov

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 31. máj 2017, 00:00

Príloha (pdf)

Rozhodnutie o určení ochranných pásiem a dokumentácia ochranných pásiem Letiska Žilina

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 05. apríl 2017, 00:00

Príloha (pdf)

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji - zaslanie záverečného stanoviska

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 10. marec 2017, 00:00

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto"

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: utorok, 28. február 2017, 00:00

Príloha (pdf)

Protokoly o skúškach - rozbor vody z odberu na obecnom úrade v DOS

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 01. apríl 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Protokoly o skúškach - rozbor vody z odberu na obecnom úrade zo zdroja Dúbravy a v rekreačnom domčeku zo zdroja Parišovka

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: utorok, 06. september 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Verejná vyhláška o poplatkoch za správne úkony

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 26. február 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Usmernenie k pripájaniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: štvrtok, 18. február 2016, 00:00

Príloha (pdf)