Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 30. 12. 2022 trvalý pobyt občanovi: Urban Sivák, dátum narodenia: 05. 02. 2011. Miestom nového trvalého pobytu je obec Nesluša.

Doplnené 04. 01. 2022:

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 30. 12. 2022 trvalý pobyt občanovi: Alena Siváková, dátum narodenia: 15. 06. 1972. Miestom nového trvalého pobytu je obec Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.