obrazok

Oprava rozhodnutia Okresného úradu Žilina

  • Kategória: vyhlasky

Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2021/003860/SCH (pdf) Okresnéhú úradu Žilina zo dňa 05. 03. 2021 o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Krásno - západ.