obrazok

vyhlasky

vyhlasky

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 16. apríl 2021, 12:07

Príloha (pdf)

Oznámenie o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: štvrtok, 15. apríl 2021, 11:54

Príloha (pdf).

Oznámenia o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 14. apríl 2021, 19:58

Príloha (pdf).

Verejná vyhláška Okresného úradu Žilina

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 12. apríl 2021, 20:44

Verejná vyhláška č. OÚ-ZA-PLO2-2021/014629-1/ĎUR (pdf) Okresného úradu Žilina zo dňa 31. 03. 2021 - výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov.

Oznámenia o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 07. apríl 2021, 11:00

Príloha (pdf).

Oznámenie o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 29. marec 2021, 14:11

Príloha (pdf).

Oznámenia o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 26. marec 2021, 09:45

Príloha (pdf).

Oznámenia o doručení písomnosti

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 19. marec 2021, 12:07

Príloha (pdf).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22. 04.

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 19. marec 2021, 10:19

Dňa 22. 04. 2021 v čase od 07:30 do 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oprava rozhodnutia Okresného úradu Žilina

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 17. marec 2021, 08:05

Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2021/003860/SCH (pdf) Okresnéhú úradu Žilina zo dňa 05. 03. 2021 o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Krásno - západ.