obrazok

vyhlasky

vyhlasky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28. 08.

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 10. august 2020, 10:54

Dňa 28. 08. 2020 v čase od 07:30 do 21:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27. 08.

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 10. august 2020, 10:52

Dňa 27. 08. 2020 v čase od 07:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18. 08.

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 31. júl 2020, 09:45

Dňa 18. 08. 2020 v čase od 07:15 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: piatok, 24. júl 2020, 08:43

Príloha (pdf).

Chybný odkaz, ktorý pôvodne smeroval na PDF súbor s vyhláškou č. 2020/57 bol opravený 30. 07. 2020, 13:42 hod.

Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: štvrtok, 16. júl 2020, 13:47

Príloha (pdf).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 10. 08. až 27. 08.

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 15. júl 2020, 13:31

V dňoch 10. až 14., 17. až 21. a 24. až 27. 08. 2020 v čase od 07:30 do 21:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam zasiahnutých odberných miest (pdf).

Oznámenie o prerušení telekomunikačnej prevádzky

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: streda, 15. júl 2020, 09:17

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. oznamuje, že z dôvodu zmeny technológie MTS, v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v obci Nesluša, bude v tejto lokalite dňa 16. 07. 2020 (vo štvrtok) v čase od 8:00 do 18:00 prerušená telekomunikačná prevádzka.

Prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša - zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 13. júl 2020, 11:31

Prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša - zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších noviel.

Predmet prevodu: pozemky.

Nadobúdateľ Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša, IČO: 00314137:

 • parcela registra “C“ – parc. č. 1395/4 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra “C“ – parc. č. 1393/4 o výmere 15 m2 – zastavavané plochy a nádvoria.

Nadobúdateľ Ing. Michal Šarlina, bytom Nesluša 172, 023 41  Nesluša:

 • parcela registra “C“ – parc. č. 1395/3 o výmere 14 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra “C“ – parc. č. 1397/3 o výmere 6 m2 – záhrada.

Dátum prevodu: 10. 07. 2020.

Právny účel: Zámenná zmluva.

Oznámenie o prerušení telekomunikačnej prevádzky

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: utorok, 07. júl 2020, 11:00

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. oznamuje, že z dôvodu zmeny technológie MTS, v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v obci Nesluša, bude v tejto lokalite dňa 09. 07. 2020 (vo štvrtok) v čase od 8:00 do 18:00 prerušená telekomunikačná prevádzka.

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - doplnok

 • Kategória: vyhlasky
 • Uverejnené: pondelok, 06. júl 2020, 13:29

Príloha (pdf).