obrazok

Výzva podľa § 117 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu opatrovateľskej služby Nesluša

  • Kategória: vo

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf).

Doplnené 28. 09. 2020: Pri položkách výkaz-výmeru, na ktorých je uvedená konkrétna značka, je možné dodať ekvivalentný tovar! V prípade okna dodaného obecným úradom bude dodávateľ poskytovať záruku len na stavebné práce.