obrazok

Oznámenie o strategickom dokumente Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša - návrh

Príloha (pdf).