obrazok

uzemne_planovanie

uzemne_planovanie

Oznámenie o možnosti nahliadnutia do Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o záväzných častiach územného plánu obce Nesluša

Príloha (pdf)