obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou

  • Kategória: uzemne_konania
  • Uverejnené: streda, 08. november 2017, 10:12

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

  • Kategória: uzemne_konania
  • Uverejnené: streda, 18. máj 2016, 00:00

Rekreačná chata na KN-C 3140/37.

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rodinný dom s elektrickou a kanalizačnou prípojkou

  • Kategória: uzemne_konania
  • Uverejnené: streda, 08. november 2017, 10:12

Príloha (pdf).