obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 03. júl 2020, 12:25

Príloha (pdf).

Dodatočné stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 11. jún 2020, 12:38

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 03. jún 2020, 13:22

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 03. jún 2020, 13:20

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:56

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:55

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:53

Príloha (pdf).