obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 04. september 2019, 07:53

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 31. júl 2019, 15:16

Príloha (pdf)

Kolaudačné rozhodnutie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 17. júl 2019, 09:22

Príloha (pdf).

Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 17. júl 2019, 09:20

Príloha (pdf).

Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 11:03

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 10:59

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 10:58

Príloha (pdf)