obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Žrebíky - zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 04. júl 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Žrebíky - komunikácia a inžinierske siete - rozšírenie vodovodu, dažďovej kanalizácie a plynovodu

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 04. júl 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rekreačná chata a žumpa na KN-C 4301/9

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. jún 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Žrebíky - zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 25. máj 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - IBV Žrebíky - komunikácia a inžinierske siete - rozšírenie vodovodu, dažďovej kanalizácie a plynovodu

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 25. máj 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 23. máj 2016, 00:00

Oznámenie Dopravného úradu.

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. november 2017, 10:12

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 18. máj 2016, 00:00

Rekreačná chata na KN-C 3140/37.

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rodinný dom s elektrickou a kanalizačnou prípojkou

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. november 2017, 10:12

Príloha (pdf).