obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Oznámenie o začatí konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 13. máj 2020, 12:56

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 04. máj 2020, 19:08

Príloha (pdf).

Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 06. marec 2020, 12:51

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 27. február 2020, 07:58

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 27. február 2020, 07:56

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 11. február 2020, 14:03

Príloha (pdf).

Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 19. december 2019, 14:32

Príloha (pdf)