obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 07. november 2018, 08:54

Príloha (pdf).

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 17. september 2018, 13:12

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí stavebného konania - Adamkovské hony

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 12. september 2018, 16:47

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 10. august 2018, 11:58

Príloha (pdf)

Prístupová komunikácia - zmena stavby pred jej dokončením - rozhodnutie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 06. august 2018, 14:06

Príloha (pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 19. júl 2018, 11:37

10829 Nesluša - Adamkovské hony - Predĺženie NNK pre chaty.

Príloha (pdf)

Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením - novostavba rodinného domu

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 16. júl 2018, 15:01

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 09. júl 2018, 14:43

Príloha (pdf)