obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 11. september 2020, 11:23

Príloha (pdf).

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 11. september 2020, 11:22

Príloha (pdf).

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 11. september 2020, 11:20

Príloha (pdf).

Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 10. september 2020, 07:35

Príloha (pdf).

Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 20. august 2020, 10:51

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:26

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:25

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:24

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:22

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 07. júl 2020, 07:40

Príloha (pdf).