obrazok

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

  • Kategória: uzemne_konania

Príloha (pdf)