obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:26

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:25

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:24

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 08. júl 2020, 14:22

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 07. júl 2020, 07:40

Príloha (pdf).

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: piatok, 03. júl 2020, 12:25

Príloha (pdf).

Dodatočné stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 11. jún 2020, 12:38

Príloha (pdf).