obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: štvrtok, 19. december 2019, 14:32

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 30. október 2019, 10:17

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 25. september 2019, 14:05

Príloha (pdf).

Stavebné povolenie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 04. september 2019, 07:53

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 31. júl 2019, 15:16

Príloha (pdf)

Kolaudačné rozhodnutie

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 17. júl 2019, 09:22

Príloha (pdf).

Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 17. júl 2019, 09:20

Príloha (pdf).

Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 11:03

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 10:59

Príloha (pdf)