Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 (pdf).

Dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie je potrebné z dvôvodu zvýšenia príjmov z dobropisov, rôznych grantov a príjmu od rodičov. Vo vlastných príjmoch aj výdavkoch sú zahrnuté:

  1. Dobropisy za spotrebu elektrickej energie 12/2017 (kód zdroja 131H v sume € 16,31, kód zdroja 41 v sume € 6,81),
  2. Grant od KIA Motors Slovakia v sume € 2 000,00 (kód zdroja 72c),
  3. Grant ERASMUS+ (predpokladaný kód zdroja 11O5 v sume € 6 430,00),
  4. Predpokladané zvýšenie daru:
    • od nadácie Spoločne pre región na € 1 360,00 (kód zdroja 72a),
    • za školské ovocie € 100,00 (kód zdroja 72a),
  5. Príjmy od rodičov na lyžiarsky kurz žiakov v sume € 1 892,00 (kód zdroja 72j).

Celkové príjmy a výdavky sa zvyšujú o 11 106 €.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.