obrazok

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 - 2023

  • Kategória: rozpocet

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu obce na roky 2021 - 2023.

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy