obrazok

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2019 - 2021

  • Kategória: rozpocet

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu na rok 2019 - 2020.