obrazok

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2018 - 2020

  • Kategória: rozpocet

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1a programového rozpočtu na rok 2018. Návrh č. 1a obsahuje zapracovanie predloženého návrhu rozpočtovej organizácie. Z textovej časti boli odstránené niektoré informácie prenesené do prvého návrhu z rozpočtu minulého roku.