obrazok

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2018 - 2020

  • Kategória: rozpocet

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu na rok 2018.