obrazok

rozpocet

rozpocet

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 - 2023

 • Kategória: rozpocet
 • Uverejnené: streda, 10. február 2021, 22:18

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu obce na roky 2021 - 2023.

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy

 

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 - 2022

 • Kategória: rozpocet
 • Uverejnené: štvrtok, 21. november 2019, 14:42

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2021.

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2019 - 2021

 • Kategória: rozpocet
 • Uverejnené: štvrtok, 14. február 2019, 15:57

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu na rok 2019 - 2020.

Návrh rozpočtového opatrenia ZŠ Nesluša č. 1/2018

 • Kategória: rozpocet
 • Uverejnené: piatok, 22. jún 2018, 09:57

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 (pdf).

Dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie je potrebné z dvôvodu zvýšenia príjmov z dobropisov, rôznych grantov a príjmu od rodičov. Vo vlastných príjmoch aj výdavkoch sú zahrnuté:

 1. Dobropisy za spotrebu elektrickej energie 12/2017 (kód zdroja 131H v sume € 16,31, kód zdroja 41 v sume € 6,81),
 2. Grant od KIA Motors Slovakia v sume € 2 000,00 (kód zdroja 72c),
 3. Grant ERASMUS+ (predpokladaný kód zdroja 11O5 v sume € 6 430,00),
 4. Predpokladané zvýšenie daru:
  • od nadácie Spoločne pre región na € 1 360,00 (kód zdroja 72a),
  • za školské ovocie € 100,00 (kód zdroja 72a),
 5. Príjmy od rodičov na lyžiarsky kurz žiakov v sume € 1 892,00 (kód zdroja 72j).

Celkové príjmy a výdavky sa zvyšujú o 11 106 €.

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2-2/2018

 • Kategória: rozpocet
 • Uverejnené: pondelok, 11. jún 2018, 09:34

Návrh č. 2 (pdf) rozpočtového opatrenia č. 2-2/2018.