obrazok

poziarna_prevencia

poziarna_prevencia

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 09. 09. 2019 od 6:00 hod.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje (pdf) čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 06. 2019 od 06:00 hod. do odvolania.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01. 05. 2019 od 6:00 hod.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje (pdf) čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Čadca a Kysucké Nové Mesto od 04. 04. 2019 od 16:00 hod. do odvolania.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25. 09. 2018 od 6:00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (pdf) na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 05. 07. 2018 od 7:00 hod. do odvolania.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22. 06. 2018 od 12:00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (pdf) na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 15. 06. 2018 od 7:00 hod. do odvolania.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10. 05. 2018 od 10:00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 09. 04. 2018 od 7:00 hod. do odvolania.