Pozývam Vás na V. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania v roku 2023, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2023 (streda) o 15.45 hod priamo na tvare miesta – miestna komunikácia č. KNC 1679 (Radovka), po obhliadke v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie
  2. Schválenie programu
  3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu
  4. Záver

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Ing. Ján Vojtek, v. r., predseda komisie

Za správnosť: Ing. Jana Škutová, Ing. Andrea Šímová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.