Pozývam Vás na I. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania v roku 2023, ktoré sa uskutoční 11. januára 2023 (streda) o 15.30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba zástupcu predsedu komisie
  4. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (Adam Vilím, Jana Čupová, Igor Svrček, .... a ďalšie)
  5. Diskusia
  6. Záver

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie

Za správnosť: Ing. Jana Škutová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.