Pozývam Vás na I. zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu v roku 2023, ktoré sa uskutoční 31. mája  (streda) 2022 o 16:15 hod. vo svadobnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie.
  2. Schválenie programu.
  3. Voľba zástupcu predsedu komisie.
  4. Prerokovanie podaných majetkových priznaní.
  5. Diskusia
  6. Záver

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Mgr. Peter Piják, v. r., predseda komisie

Za správnosť: Ing. Andrea Šímová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.