Pozývam Vás na II. zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu v roku 2021, ktoré sa uskutoční 25. augusta (streda) 2021 o 15:30 hod. vo svadobnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

1. Otvorenie – predseda komisie.
2. Schválenie programu.
3. Prerokovanie žiadosti pána Pavla Janca o prešetrenie vyjadrenia obe Nesluša.
4. Predloženie a prerokovanie návrhu VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nesluša.
5. Diskusia.
6. Záver.

Pozvaní:

  • Ing Zuzana Jancová – starostka obce Nesluša,
  • Pavol Janec,
  • Mária Kormanová – kontrolórka obce Nesluša,
  • poslanci Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

PhDr. Juraj Bosý
predseda komisie

Pozvánka (pdf).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.