Pozvánka (pdf) na 3. zasadanie Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej v roku 2021, ktoré sa bude konať 3. novembra 2021 (streda) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.