Pozvývam Vás na 3 zasadnutie Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej v roku 2020, ktoré sa bude konať 14. 10. 2020 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.

Program

1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
4. Prehodnotenie kultúrnych akcií
5. Diskusia
6. Záver

Teším sa na spoluprácu a stretnutie s Vami.

V Nesluši 08. 10. 2020

Mgr. Ľubomír Tichý, predseda komisie

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.