Oznámenie o konaní 2. zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, ktoré sa bude konať 06. 05. 2020 (v stredu) o 15:45 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.

Program

1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Pripomienky k zmluve "Horná škola"
4. Prejednanie pridelených žiadostí (zväz včelárov, hospic, p. Žabková)
5. Diskusia
6. Záver

Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.

V Nesluši 30. 04. 2020

Mgr. Ľubomír Tichý, predseda komisie

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.