obrazok

mz

mz

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ 2021

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: utorok, 23. február 2021, 12:39

Pozvánka s programom (pdf) na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 26. 02. 2021 o 16:30 hod. na Obecnom úrade v Nesluši.

Oznámenie o konaní zasadnutia komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: pondelok, 15. február 2021, 10:47

Oznámenie (pdf) o konaní 1. zasadania Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 18. 02. 2021 (vo štvrtok) o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši. Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.

Oznámenie o konaní zasadnutia komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: streda, 10. február 2021, 14:45

Oznámenie o konaní 1. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej v roku 2021, ktoré sa bude konať 17. februára 2021 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.

Program

1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
4. Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku
5. Rozpočet obce
6. Diskusia
7. Záver

Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.

V Nesluši 10. 02. 2021

Mgr. Ľubomír Tichý, predseda komisie

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 2020

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: streda, 09. december 2020, 14:00

Pozvánka s programom (pdf) na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 12. 2020 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Nesluši.

Oznámenie o konaní zasadnutia komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: štvrtok, 22. október 2020, 08:48

Oznámenie (pdf) o konaní 5. zasadania Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 28. 10. 2020 (v stredu) o 15:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši. Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.

Pozvánka na zasadnutie komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: štvrtok, 08. október 2020, 14:33

Pozvývam Vás na 3 zasadnutie Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej v roku 2020, ktoré sa bude konať 14. 10. 2020 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.

Program

1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
4. Prehodnotenie kultúrnych akcií
5. Diskusia
6. Záver

Teším sa na spoluprácu a stretnutie s Vami.

V Nesluši 08. 10. 2020

Mgr. Ľubomír Tichý, predseda komisie

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 2020

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: streda, 09. september 2020, 11:52

Pozvánka s programom (pdf) na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 09. 2020 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Nesluši.

Pozvánka na zasadnutie komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: pondelok, 07. september 2020, 09:01

Pozvánka s programom (pdf) na 4. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 10. 09. 2020 (vo štvrtok) o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ 2020

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: štvrtok, 25. jún 2020, 16:06

Pozvánka s programom (pdf) na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2020 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Nesluši.

Pozvánka na zasadnutie komisie

 • Kategória: mz
 • Uverejnené: pondelok, 22. jún 2020, 15:06

Pozvánka s programom (pdf) na 3. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 24. 06. 2020 (v stredu) o 15:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.