obrazok

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ obce

Veliteľ: Zuzana Hrubá

Preventinár: Ing. Michal Kloták