Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nesluša.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.