Vitajte na stránke virtuálneho cintorína

    Cintorín je rozdelený podľa priloženého obrázku na šesť sekcií.
Po kliknutí na jednu zo sekcií sa zobrazí mapa príslušnej sekcie. V mape je možné vybrať jednotlivé hrobové miesta

Označovanie  hrobových miest:  B0608   
Písmeno B je sekcia, druhé dve číslice 06 rad, ďalšie číslice 08 poradie

Vyhľadávanie

    Tu možno zadať časť mena alebo iného údaju o hrobovom mieste.
 Zobrazí sa zoznam miest vyhovujúci zadanému textu. Kliknutím na miesto sa zobrazia údaje o tomto hrobovom mieste.

a b c d e f
Hľadám slovo "Valja��ek"

Počet nájdených záznamov: 0Aktualizácia:          Obrázky a údaje  známe z  leta  2007/2014.    .