obrazok

Pľacový turnaj 2019

  • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 11:30
  • Návštevy: 478

Dňa 07. 07. 2019 sa uskutočnil 42. ročník futbalového pľacového turnaja obce Nesluša. Víťazom sa stalo mužstvo Vyšný koniec.

Čítať ďalej...

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2019

  • Uverejnené: utorok, 25. jún 2019, 11:07
  • Návštevy: 316

Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 28. 06. 2019 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Čítať ďalej...

Magnetická rezonancia konečne aj na Kysuciach

  • Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2019, 09:01
  • Návštevy: 220

V Kysuckej nemocnici v Čadci už čoskoro začne fungovať nové pracovisko magnetickej rezonancie. Elektronická aukcia na dodávateľa prístroja bola ukončená a zmluva s víťazom je  podpísaná. Prvým pacientom by mala nová magnetická rezonancia slúžiť už v lete.

Čítať ďalej...

Zoznam hrobových miest na zrušenie

  • Uverejnené: pondelok, 27. máj 2019, 12:09
  • Návštevy: 1562

Obec Nesluša ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku (VZN č. 8/2015) oznamuje zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. Po uplynutí troch rokov od tohto zverejnenia naloží správca s hrobmi podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. a jeho novelizácií ako s vecami opustenými.

Čítať ďalej...

Neslušské hody 2019

  • Uverejnené: utorok, 14. máj 2019, 13:54
  • Návštevy: 1131

Obec Nesluša pozýva občanov na kultúrne vystúpenie pri príležitosti hodových slávností v centre obce v nedeľu 19. mája 2019 od 14:00 hod.

Čítať ďalej...