obrazok

Výmena kovových zberných nádob za plastové

  • Uverejnené: piatok, 07. september 2018, 14:07
  • Prečítané: 363x

Domácnosti vlastniace len kovovú popolnicu si ju musia ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny vymeniť na obecnom úrade za plastovú zbernú nádobu, nakoľko spoločnosť T+T, a. s. už odpad z kovových nádob nebude vyvážať. Výmena je spoplatnená sumou € 11,88 v prípade 120 l a € 14,94 v prípade 140 l nádoby.

Čítať ďalej...

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša

  • Uverejnené: piatok, 07. september 2018, 10:30
  • Prečítané: 531x

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša

Čítať ďalej...

Voľby do samosprávy - zapisovateľ miestnej volebnej komisie

  • Uverejnené: štvrtok, 30. august 2018, 07:42
  • Prečítané: 467x

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Janka Šidlová.

Čítať ďalej...

Voľby do samosprávy - oznámenie

  • Uverejnené: piatok, 17. august 2018, 09:39
  • Prečítané: 708x

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. M1-1/2018 zo dňa 15. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nesluši bude mať 11 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode.

Čítať ďalej...

1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2018

  • Uverejnené: pondelok, 13. august 2018, 12:03
  • Prečítané: 411x

Starostka obce Nesluša pozýva na 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 15. 08. 2018 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Čítať ďalej...