obrazok

Hlásenia obecného rozhlasu

  • Uverejnené: piatok, 25. máj 2018, 11:37
  • Prečítané: 526x

Obec Nesluša zaviedla do testovacej prevádzky nový vyrozumievací modul miestneho rozhlasu, ktorý umožňuje publikovanie vyhlásení na internete. Odvysielané relácie sú zverejnené na stránke vmflorian.sk, kde si ich môžu obyvatelia vypočuť.

Čítať ďalej...

Vizualizácia požiarnej zbrojnice

  • Uverejnené: streda, 23. máj 2018, 07:35
  • Prečítané: 437x

Vizualizácia zbrojnice v centre obce po ukončení prác.

Čítať ďalej...

Neslušské hody 2018

  • Uverejnené: streda, 23. máj 2018, 07:22
  • Prečítané: 1656x

Obec Nesluša pozýva občanov na kultúrne vystúpenie pri príležitosti hodových slávností v centre obce v nedeľu 27. mája 2018 od 13:00 hod.

Čítať ďalej...

Oslava dňa matiek 2018

  • Uverejnené: piatok, 04. máj 2018, 09:24
  • Prečítané: 290x

Milí rodičia, starí rodičia, milé mamy!

Srdečne Vás pozývame na kultúrne vystúpenie detí 1. a 2. triedy materskej školy, základnej školy a súboru Žiarinka pri príležitosti osláv "Dňa matiek". Vystúpenie sa uskutoční v nedeľu, 13. 05. 2018 o 16:00 hod. v kultúrnom dome. Tešíme sa na Vašu účasť!

Čítať ďalej...

Schválenie dotácie na kompostéry

  • Uverejnené: streda, 25. apríl 2018, 11:10
  • Prečítané: 179x

Obci dnes bolo doručené rozhodnutie (pdf) Ministerstva životného prostredia SR o schválení dotácie na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Nesluša vo výške € 141 673,99. Celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške € 149 130,52.