obrazok

Knižnica bude naďalej zatvorená

Obecná knižnica bude z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu naďalej zatvorená až do konca augusta. Na poschodí boli ukončené práce na ústrednom kúrení, vode a odvode odpadovej vody a podlahe v sobášnej sieni. Momentálne prebiehajú stavebné práce v priestoroch knižnice.

Ústredné kúrenie

Voda/odpad

Podlaha

Škrabanie omietok