obrazok

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie materskej školy

Obec Nesluša podala na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozšírenie materskej školy. Predpokladaný rozpočet projektu je 272 100 €, výška dotácie je 258 495 € a spolufinancovanie obce bude vo výške 13 605 €.

Prílohy: